Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مطهری

 • 316 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 1,350,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 24 بازدید

 • 123 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • تهران -یوسف آباد

 • 27 بازدید

 • 145 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 350,000,000 تومان
اجاره: 30,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -آزادگان

 • 25 بازدید

 • 58 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 63 بازدید

 • 80 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 100 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 348 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 485,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -درختی

 • 191 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 423,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 187 بازدید

 • 56 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • تهران -ولنجک

 • 172 بازدید

 • 142 متر
 • 3 خواب

ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 9,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 164 بازدید

 • 270 متر
 • 4 خواب

قیمت فروش: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • فردیس -فردیس

 • 199 بازدید

 • 65 متر
 • 1 خواب

ودیعه: 0 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • تهران -نیاوران

 • 181 بازدید

 • 300 متر
 • 4 خواب

ودیعه: 2,147,483,647 تومان
اجاره: 100 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • تهران -خلیج فارس(شهرک سینا)

 • 164 بازدید

 • 75 متر
 • 1 خواب

ودیعه: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -جلفا

 • 175 بازدید

 • 65 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش: 100 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -کامرانیه

 • 172 بازدید

 • 135 متر
 • 3 خواب

قیمت فروش: 100 تومان