Loading...
رایگان
پیش فروش
 • کرج -محمد شهر

 • 6 بازدید

 • 150 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت پیش فروش: 2,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 11 بازدید

 • 168 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 7,063,560,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -45متری گلشهر

 • 19 بازدید

 • 120 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -برغان

 • 17 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
رایگان
پیش فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 26 بازدید

 • 109 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت پیش فروش: 3,000,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -شاهین ویلا

 • 18 بازدید

 • 40 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 25 بازدید

 • 107 متر
 • 3 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 1,800,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -میدان آزادگان

 • 26 بازدید

 • 50 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 1,000,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 18 بازدید

 • 200 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 5,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 22 بازدید

 • 151 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 5,440,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 16 بازدید

 • 250 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,400,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -350 متری

 • 21 بازدید

 • 93 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 1,100,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 19 بازدید

 • 142 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 24,200,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 15 بازدید

 • 97 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,720,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 18 بازدید

 • 162 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,000,000,000 تومان