خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 14 بازدید

 • 930 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 136 بازدید

 • 135 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 13 بازدید

 • 930 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -میدان نبوت

 • 132 بازدید

 • 102 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :880,000,000تومان
خرید و فروش
 • 14 بازدید

 • 550 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :550,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 127 بازدید

 • 135 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :850,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 19 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :1,600,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 137 بازدید

 • 56 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :175,000,000تومان
رهن و اجاره
 • فردیس -فردیس

 • 13 بازدید

 • 62 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 133 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :100تومان
رهن و اجاره
 • فردیس -فردیس

 • 14 بازدید

 • 62 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 120 بازدید

 • 69 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :350,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -عظیمیه

 • 18 بازدید

 • 130 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه :180,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 127 بازدید

 • 129 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 14 بازدید

 • 146 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش :0تومان