لیست آگهی های

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 235312531

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
تهران -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 417941

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
 • 500 متر

 • 6 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

کد فایل : 17381631

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فلکه سوم

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 16581431

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1تومان
 • 1 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 12380531

تاریخ انتشار : 11 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :30,000,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 275433531

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :65,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 218212931

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -محمد شهر

قیمت فروش :638,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 19783431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
 • 197 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 18382031

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
 • 197 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 18381931

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :245,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 123 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 16981531

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :420,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12278031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :4,600,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12077031

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت
 • 124 متر

 • 3 خواب

کد فایل : 6365830

تاریخ انتشار : 1 سال پیش