لیست آگهی های

خرید و فروش
کرمانشاه -کرمانشاه

قیمت فروش :4,000,000,000تومان
 • 160 متر

 • خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 435519118

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -دولت آباد

قیمت فروش :1,050,000,000تومان
 • 84 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 407517731

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مطهری

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 374511831

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 374511731

تاریخ انتشار : 9 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
 • 94 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 235312531

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -الهیه

قیمت فروش :100تومان
 • 100 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 417941

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کمال شهر

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
 • 500 متر

 • 6 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

کد فایل : 17381631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
فردیس -فلکه سوم

قیمت فروش :390,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 16581431

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,000,000تومان
 • 160 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 11775731

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
کرج -شهرک جهازیها

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 351519031

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :490,000,000تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 429518931

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 351518831

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :785,000,000تومان
 • 51 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 218517431

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -350 متری

قیمت فروش :1,500,000,000تومان
 • 165 متر

 • خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 395517131

تاریخ انتشار : 8 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :870,000,000تومان
 • 67 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

کد فایل : 360510231

تاریخ انتشار : 10 ماه پیش