لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :38,500,000,000تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :900,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 170 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :300,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :300,000,000تومان
اجاره :300,000تومان
 • 88 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :3,877,700,000تومان
 • 141 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :3,650,000,000تومان
 • 178 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -ملک آباد

قیمت فروش :4,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 1 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -ملک آباد

قیمت فروش :4,700,000,000تومان
 • 1000 متر

 • 1 خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :1,500,000,000تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر