لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :7,100,000,000تومان
 • 116 متر

 • 0 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

رهن و اجاره
کرج -حصارک پایین

ودیعه :160,000,000تومان
اجاره :500,000تومان
 • 78 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :3,100,000,000تومان
 • 97 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -کرج نو

ودیعه :250,000,000تومان
اجاره :1,000تومان
 • 75 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
 • 95 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :4,420,000,000تومان
 • 110 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :3,400,000,000,000تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

خرید و فروش
کرج -شهرک امام رضا

قیمت فروش :1,550,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

 • بیشتر از 5 متر

رهن و اجاره
کرج -کوی کارمندان

ودیعه :500,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 130 متر

 • 2 خواب

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -مشکین دشت

قیمت فروش :2,980,000,000تومان
 • 149 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر