لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -مطهری

قیمت فروش :4,370,000,000تومان
 • 125 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -کرج نو

قیمت فروش :6,300,000,000تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :750,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 101 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 60 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -مارلیک

قیمت فروش :500,000,000تومان
 • 57 متر

 • 1 خواب

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -گلشهر

ودیعه :410,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 100 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :3,750,000,000تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :38,500,000,000تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر