لیست آگهی های : تجاری
خرید و فروش
کرج - خرمدشت
 • 15 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
اصفهان -آیینه خانی
 • 888 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 40 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 5923 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -سه راه گوهردشت

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 25 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 36 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 32 متر

 • خواب

مشارکت در ساخت
کرج -شاهین ویلا

قمیمت کل ملک :5,000تومان
 • 856 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 400 متر

 • خواب

 • بیش از 2 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :3,800,000تومان
 • 24 متر

 • خواب