لیست آگهی های : تجاری
خرید و فروش
کرج -ماهدشت

قیمت فروش :50,000,000تومان
 • 50 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :4,440,000,000تومان
 • 25 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -باغستان

ودیعه :120,000,000تومان
اجاره :2,500,000تومان
 • 95 متر

 • 0 خواب

خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :85,000,000,000تومان
 • 82 متر

 • 1 خواب

رهن و اجاره
کرج -شاهین ویلا

ودیعه :100,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 40 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :200,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 95 متر

 • خواب

خرید و فروش
کرج -شهرک جهان نما

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 52 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :35,000,000تومان
اجاره :3,200,000تومان
 • 35 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :5,000,000تومان
 • 20 متر

 • خواب

رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 22 متر

 • خواب

 • بیشتر از 5 متر