لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -باغستان غربی

قیمت فروش :6,235,000,000تومان
 • 145 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :3,150,000,000تومان
 • 71 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :60,000,000تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

رهن و اجاره
کرج -مهرشهر

ودیعه :250,000,000تومان
اجاره :6,000,000تومان
 • 123 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :5,700,000,000تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -مهرویلا

ودیعه :300,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

پیش فروش
کرج -عظیمیه

قیمت پیش فروش :34,000,000,000تومان
 • 1800 متر

 • 3 خواب

 • بیشتر از 5 متر

 • 2 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -مصباح

قیمت فروش :4,500,000,000تومان
 • 150 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -شهرک یاس

قیمت فروش :12,500,000,000تومان
 • 412 متر

 • 4 خواب

 • بیشتر از 5 متر

 • بیش از 2 پارکینگ

رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :700,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ