لیست آگهی های : تجاری

رهن و اجاره
اردبیل -فلکه کشاورز

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :300,000,000تومان
 • 150 متر

 • 0 خواب

 • انباری 5-3 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
زنجان -اتوبان۲۲بهمن

قیمت فروش :222تومان
 • 22 متر

 • 2 خواب

کد فایل : 468314

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 12980631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -داریوش

ودیعه :80,000,000تومان
اجاره :3,500,000تومان
 • 55 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 19382631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -بازار

قیمت فروش :100تومان
 • 12 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 410691

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -سعادت آباد

قیمت فروش :100تومان
 • 103 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 410801

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -شهرک غرب

قیمت فروش :100تومان
 • 32 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 410821

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -میدان آزادی

قیمت فروش :100تومان
 • 37 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 411021

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
خرید و فروش
تهران -آجودانیه

قیمت فروش :100تومان
 • 30 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 411041

تاریخ انتشار : 1 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -مارلیک

ودیعه :0تومان
اجاره :0تومان
 • 40 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 75110631

تاریخ انتشار : 1 سال پیش