لیست آگهی های : تجاری

خرید و فروش
کرج -شهرک جهان نما

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 52 متر

 • خواب

کد فایل : 831624231

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :35,000,000تومان
اجاره :3,200,000تومان
 • 35 متر

 • خواب

کد فایل : 868604931

تاریخ انتشار : 2 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :5,000,000تومان
 • 20 متر

 • خواب

کد فایل : 816546131

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
رهن و اجاره
کرج -45متری گلشهر

ودیعه :150,000,000تومان
اجاره :1,500,000تومان
 • 22 متر

 • خواب

 • بیشتر از 5 متر

کد فایل : 791544131

تاریخ انتشار : 3 ماه پیش
خرید و فروش
کرج - خرمدشت
 • 15 متر

 • 0 خواب

کد فایل : 759541631

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
اصفهان -آیینه خانی
 • 888 متر

 • 1 خواب

 • انباری 3-1 متر

 • 1 پارکینگ

کد فایل :

تاریخ انتشار : 4 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
 • 40 متر

 • خواب

کد فایل : 732529231

تاریخ انتشار : 5 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 5923 متر

 • خواب

کد فایل : 683526331

تاریخ انتشار : 6 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -سه راه گوهردشت

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 25 متر

 • 1 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 644525431

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرویلا

قیمت فروش :2,147,483,647تومان
 • 36 متر

 • خواب

کد فایل : 640525231

تاریخ انتشار : 7 ماه پیش