لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -باغستان غربی
 • 160 متر

 • 3 خواب

خرید و فروش
کرج -باغستان

قیمت فروش :2,900,000,000تومان
 • 71 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

خرید و فروش
کرج -گوهردشت
 • 90 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -عظیمیه
 • 116 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -عظیمیه
 • 116 متر

 • 2 خواب

رهن و اجاره
کرج - آق تپه
 • 115 متر

 • 1 خواب

خرید و فروش
کرج -فاز2
 • 12 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
 • 82 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -عظیمیه

قیمت فروش :60,000,000تومان
 • 163 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • بیشتر از 5 متر

خرید و فروش
کرج -حیدر آباد

قیمت فروش :1,400,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر