لیست آگهی های : آپارتمان
خرید و فروش
کرج -مطهری

قیمت فروش :4,500,000,000تومان
 • 240 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

پیش فروش
کرج -عظیمیه

قیمت پیش فروش :8,100,000,000تومان
 • 135 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

رهن و اجاره
کرج -بلوار حدادی

ودیعه :170,000,000تومان
اجاره :10,000تومان
 • 70 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :700,000,000تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :700,000,000تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :700,000,000تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

خرید و فروش
کرج -45متری گلشهر

قیمت فروش :700,000,000تومان
 • 64 متر

 • 2 خواب

رهن و اجاره
کرج -گوهردشت

ودیعه :1تومان
اجاره :5تومان
 • 195 متر

 • 3 خواب

 • 2 پارکینگ

 • انباری 5-3 متر

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :5,920,000تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

خرید و فروش
کرج -کرج

قیمت فروش :5,920,000تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ