لیست آگهی های : آپارتمان

خرید و فروش
فردیس -سرآسیاب

قیمت فروش :55,000,000تومان
 • 55 متر

 • 1 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گوهردشت

قیمت فروش :265,000,000تومان
 • 90 متر

 • 2 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :110,000,000تومان
 • 150 متر

 • 1 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
رهن و اجاره
کرج -عظیمیه

ودیعه :220تومان
اجاره :3تومان
 • 210 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -جهانشهر

قیمت فروش :1,000تومان
 • 142 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :670,000,000تومان
 • 122 متر

 • 3 خواب

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -شهرک وحدت

قیمت فروش :359,000,000تومان
 • 97 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهرویلا

قیمت فروش :495,000,000تومان
 • 110 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش
کرج -آزادگان

قیمت فروش :730,000,000تومان
 • 112 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش
خرید و فروش

قیمت فروش :905,000,000تومان
 • 124 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل :

تاریخ انتشار : 2 سال پیش