لیست آگهی های : آپارتمان

رهن و اجاره
کرج -سه راه گوهردشت

ودیعه :130,000,000تومان
اجاره :0تومان
 • 70 متر

 • 1 خواب

کد فایل : 895624531

تاریخ انتشار : 4 هفته پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهرویلا

قیمت فروش :1,584,000,000تومان
 • 88 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 891624431

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -کیانمهر

قیمت فروش :440,000,000تومان
 • 75 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

کد فایل : 884624331

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -شاهین ویلا

قیمت فروش :0تومان
 • 123 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9624131

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مهرشهر

قیمت فروش :0تومان
 • 148 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9624031

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 85 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623931

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مشکین دشت

قیمت فروش :0تومان
 • 118 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623831

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
فردیس -فردیس

قیمت فروش :0تومان
 • 150 متر

 • 3 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623731

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -مارلیک

قیمت فروش :0تومان
 • 93 متر

 • 2 خواب

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623631

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش
خرید و فروش
کرج -گلشهر

قیمت فروش :1,460,000,000تومان
 • 140 متر

 • 2 خواب

 • 1 پارکینگ

 • انباری 3-1 متر

کد فایل : 9623531

تاریخ انتشار : 1 ماه پیش