خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 119 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -رجایی شهر

 • 10 بازدید

 • 113 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :790,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 126 بازدید

 • 83 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :480,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک یاس

 • 3 بازدید

 • 117 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :680,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهرویلا

 • 123 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :340,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 128 بازدید

 • 147 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :9,031,064,322تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 135 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :340,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 123 بازدید

 • 67 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :510,000,000تومان
خرید و فروش
 • تهران -گیشا-زوج ها

 • 130 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 126 بازدید

 • 87 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :495,000,000تومان
خرید و فروش
 • تهران -گیشا-زوج ها

 • 138 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
خرید و فروش
 • تهران -گیشا-زوج ها

 • 139 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
خرید و فروش
 • تهران -گیشا-زوج ها

 • 136 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 140 بازدید

 • 44 متر
 • 1 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :246,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 135 بازدید

 • 250 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :100تومان