Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -ملک آباد

 • 24 بازدید

 • 1000 متر
 • 1 خواب
 • انباری ندارد
 • بیش از 2 پارکینگ

قیمت فروش: 4,700,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 44 بازدید

 • 95 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,500,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 63 بازدید

 • 183 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 650,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 24 بازدید

 • 89 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 1,936,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 38 بازدید

 • 34 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 2,750,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -خلج آباد

 • 26 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -خلج آباد

 • 41 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -سهیلیه

 • 28 بازدید

 • 500 متر
 • 2 خواب
 • بیش از 2 پارکینگ

قیمت فروش: 5,500,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 23 بازدید

 • 96 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 32 بازدید

 • 96 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,500,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 26 بازدید

 • 48 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,100,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 41 بازدید

 • 88 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,400,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -مهرویلا

 • 58 بازدید

 • 110 متر
 • 0 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 2,000,000,000 تومان
اجاره: 80,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -مهرویلا

 • 46 بازدید

 • 110 متر
 • 0 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 2,000,000,000 تومان
اجاره: 80,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -ملاصدرا

 • 48 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

ودیعه: 330,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان