Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 17 بازدید

 • 67 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,590,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 16 بازدید

 • 126 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 4,788,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • اندیشه -اندیشه

 • 19 بازدید

 • 44 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,056,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 15 بازدید

 • 135 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,050,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -منظریه

 • 17 بازدید

 • 120 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 18 بازدید

 • 1 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش: 1,111,111,111,111 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 16 بازدید

 • 2 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش: 2,222,222 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 18 بازدید

 • 200 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 5,000,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مارلیک

 • 17 بازدید

 • 130 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,820,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • شهریار -شهریار

 • 14 بازدید

 • 85 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 8,500,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلستان

 • 13 بازدید

 • 22 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش: 2,222,222,222 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کوی کارمندان

 • 16 بازدید

 • 110 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,190,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -سه راه گوهردشت

 • 112 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 130,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهرویلا

 • 75 بازدید

 • 88 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,584,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 74 بازدید

 • 75 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 440,000,000 تومان