Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -ونک

 • 27 بازدید

 • 145 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 18,850,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک وحدت

 • 32 بازدید

 • 151 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,000,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 19 بازدید

 • 117 متر
 • 3 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,750,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -منظریه

 • 34 بازدید

 • 88 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 600,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک اوج

 • 23 بازدید

 • 80 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 1,300,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهرویلا

 • 19 بازدید

 • 79 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,414,100,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 27 بازدید

 • 135 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,550,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 25 بازدید

 • 135 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,550,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -فرمانیه-سنبل

 • 25 بازدید

 • 2000 متر
 • 4 خواب
 • بیش از 2 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش: 1,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 21 بازدید

 • 95 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد

ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 14 بازدید

 • 290 متر
 • 4 خواب
 • 2 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش: 12,000,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 36 بازدید

 • 133 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,400,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 41 بازدید

 • 130 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 2,500,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 32 بازدید

 • 145 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 4,350,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 40 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,450,000,000 تومان