Loading...
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 38 بازدید

 • 72 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 900,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -بزرگراه شهید بابایی

 • 37 بازدید

 • 111 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,400,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -مشیریه

 • 15 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,950,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -فاطمی

 • 18 بازدید

 • 101 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 3,700,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -پیروزی

 • 17 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 3,800,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -نیروی هوایی

 • 15 بازدید

 • 123 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 5,750,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • تهران -سهروردی

 • 18 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 200,000,000 تومان
اجاره: 12,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج - کلاک نو

 • 19 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 1,050,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -ستارخان

 • 12 بازدید

 • 40 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 2,200,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 18 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,417,500,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -نارمک

 • 16 بازدید

 • 146 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 10,500,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 17 بازدید

 • 97 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

قیمت فروش: 560,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -چیتگر

 • 14 بازدید

 • 157 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 6,150,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • تهران -پونک-شهرک نفت

 • 14 بازدید

 • 117 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 8,892,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 10 بازدید

 • 125 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 3,150,000,000 تومان