Loading...
طلایی
خرید و فروش
 • کرج -میانجاده

 • 57 بازدید

 • 64 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 650 تومان
طلایی
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 96 بازدید

 • 200 متر
 • 3 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 27,000,000 تومان
طلایی
خرید و فروش
 • کرج - شهرک فرهنگیان

 • 88 بازدید

 • 109 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 1,680,000,000 تومان
طلایی
خرید و فروش
 • کرج -باغستان غربی

 • 68 بازدید

 • 143 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 24,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • نظرآباد -نظر آباد

 • 14 بازدید

 • 21 متر
 • خواب

قیمت فروش: 1,200,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -عظیمیه

 • 12 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر
 • 1 پارکینگ

ودیعه: 700,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -باغستان

 • 12 بازدید

 • 60 متر
 • خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری ندارد

ودیعه: 300,000,000 تومان
اجاره: 20,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 40 بازدید

 • 116 متر
 • 0 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 7,100,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -حصارک پایین

 • 18 بازدید

 • 78 متر
 • 2 خواب

ودیعه: 160,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 31 بازدید

 • 97 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش: 3,100,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -کرج نو

 • 21 بازدید

 • 75 متر
 • 1 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • انباری 3-1 متر

ودیعه: 250,000,000 تومان
اجاره: 1,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 21 بازدید

 • 390 متر
 • 2 خواب
 • بیش از 2 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

ودیعه: 1,600,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 27 بازدید

 • 110 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش: 4,420,000,000 تومان
رایگان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک امام رضا

 • 39 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش: 1,550,000,000 تومان
رایگان
رهن و اجاره
 • کرج -کوی کارمندان

 • 42 بازدید

 • 130 متر
 • 2 خواب
 • پارکینگ ندارد
 • بیشتر از 5 متر

ودیعه: 500,000,000 تومان
اجاره: 0 تومان