خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 4 بازدید

 • 128 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,280,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 3 بازدید

 • 115 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :920,000,000تومان
خرید و فروش
 • ملارد -مارلیک

 • 3 بازدید

 • 190 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :960,000,000تومان
خرید و فروش
 • ملارد -مارلیک

 • 3 بازدید

 • 190 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :960,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 3 بازدید

 • 137 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 3 بازدید

 • 185 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,100,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 7 بازدید

 • 74 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :407,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 4 بازدید

 • 170 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • نظرآباد -نظر آباد

 • 4 بازدید

 • 73 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :325,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 10 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :376,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مارلیک

 • 6 بازدید

 • 70 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 4 بازدید

 • 65 متر
 • 1 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :170,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 4 بازدید

 • 74 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :565,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -عظیمیه

 • 9 بازدید

 • 235 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک بنفشه

 • 4 بازدید

 • 140 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :13,000,000تومان