خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 15 بازدید

 • 570 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • 15 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • 13 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • 13 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • 13 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کمال شهر

 • 15 بازدید

 • 850 متر
 • 4 خواب

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
خرید و فروش
 • ملارد -جاده ملارد

 • 13 بازدید

 • 1900 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
خرید و فروش
 • ملارد -جاده ملارد

 • 14 بازدید

 • 1900 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :1,900,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 12 بازدید

 • 300 متر
 • 5 خواب

قیمت فروش :1,980,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کردان

 • 17 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کردان

 • 15 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :1,700,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 14 بازدید

 • 146 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش :0تومان
رهن و اجاره
 • کرج -عظیمیه

 • 18 بازدید

 • 130 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

ودیعه :180,000,000تومان
اجاره :1,200,000تومان
رهن و اجاره
 • فردیس -فردیس

 • 14 بازدید

 • 62 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان
رهن و اجاره
 • فردیس -فردیس

 • 13 بازدید

 • 62 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :10,000,000تومان
اجاره :1,300,000تومان