رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 18 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

ودیعه :60,000,000تومان
اجاره :1,600,000تومان
خرید و فروش
 • 14 بازدید

 • 550 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :550,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 12 بازدید

 • 930 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 14 بازدید

 • 930 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 13 بازدید

 • 280 متر
 • 3 خواب

قیمت فروش :160,000,000تومان
خرید و فروش
 • 11 بازدید

 • 513 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :850,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 9 بازدید

 • 100 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :185,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 12 بازدید

 • 185 متر
 • 5 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :1,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 9 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 11 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • کرج -ماهدشت

 • 9 بازدید

 • 110 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :190,000,000تومان
خرید و فروش
 • 12 بازدید

 • 700 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :550,000,000تومان
خرید و فروش
 • 11 بازدید

 • 250 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :270,000,000تومان
خرید و فروش
 • 11 بازدید

 • 360 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • 13 بازدید

 • 250 متر
 • 0 خواب

قیمت فروش :300,000,000تومان