Loading...
رهن و اجاره
 • کرج -سه راه گوهردشت

 • 47 بازدید

 • 70 متر
 • 1 خواب

ودیعه : 130,000,000 تومان
اجاره : بدون قیمت تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 12 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلستان

 • 11 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 16 بازدید

 • 120 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج - اصفهانیها

 • 8 بازدید

 • 77 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 9 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -برغان

 • 7 بازدید

 • 83 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 5 بازدید

 • 96 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک جهان نما

 • 5 بازدید

 • 80 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج - اصفهانیها

 • 8 بازدید

 • 147 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • کرج -باغستان

 • 5 بازدید

 • 105 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • اصفهان -امیریه

 • 5 بازدید

 • 140 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • اصفهان -اصفهان

 • 6 بازدید

 • 106 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
خرید و فروش
 • اصفهان -اصفهان

 • 5 بازدید

 • 83 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان
خرید و فروش
 • بوشهر -بوشهر

 • 4 بازدید

 • 106 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش : 0 تومان