Loading...
خرید و فروش
 • کرمانشاه -کرمانشاه

 • 82 بازدید

 • 160 متر
 • خواب
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش :4,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -دولت آباد

 • 108 بازدید

 • 84 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,050,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مطهری

 • 118 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 103 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :1,350,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 287 بازدید

 • 94 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :22,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • تهران -الهیه

 • 212 بازدید

 • 100 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -کمال شهر

 • 187 بازدید

 • 500 متر
 • 6 خواب
 • بیش از 2 پارکینگ

قیمت فروش :10,000,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فلکه سوم

 • 270 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :390,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 285 بازدید

 • 160 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :4,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک جهازیها

 • 70 بازدید

 • 110 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 52 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :490,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گوهردشت

 • 60 بازدید

 • 150 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :27,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • فردیس -فردیس

 • 75 بازدید

 • 51 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :785,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -350 متری

 • 66 بازدید

 • 165 متر
 • خواب
 • بیشتر از 5 متر

قیمت فروش :1,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 77 بازدید

 • 67 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 5-3 متر

قیمت فروش :870,000,000تومان