خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 5 بازدید

 • 160 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :4,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 19 بازدید

 • 124 متر
 • 3 خواب
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 22 بازدید

 • 124 متر
 • 3 خواب
خرید و فروش
 • کرج -مصباح

 • 3 بازدید

 • 132 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 3 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :760,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -آزادگان

 • 3 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :760,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 4 بازدید

 • 175 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :2,100,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرویلا

 • 3 بازدید

 • 80 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :730,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -حصارک

 • 4 بازدید

 • 85 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :380,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 2 بازدید

 • 120 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,620,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -حیدر آباد

 • 3 بازدید

 • 160 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :4,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -45متری گلشهر

 • 2 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب

ودیعه :40,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -کیانمهر

 • 9 بازدید

 • 570 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :0تومان
خرید و فروش
 • 10 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان
خرید و فروش
 • 7 بازدید

 • 1000 متر
 • 2 خواب

قیمت فروش :2,500,000,000تومان