خرید و فروش
 • فردیس -فلکه سوم

 • 10 بازدید

 • 60 متر
 • 1 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :390,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -جهانشهر

 • 21 بازدید

 • 1 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :1تومان
خرید و فروش
 • کرج -کرج

 • 54 بازدید

 • 160 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ

قیمت فروش :4,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 24 بازدید

 • 100 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :420,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -45متری گلشهر

 • 21 بازدید

 • 90 متر
 • 2 خواب
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :4,600,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 33 بازدید

 • 124 متر
 • 3 خواب
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 33 بازدید

 • 124 متر
 • 3 خواب
خرید و فروش
 • کرج -شاهین ویلا

 • 10 بازدید

 • 55 متر
 • 1 خواب

قیمت فروش :255,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -شهرک یاس

 • 8 بازدید

 • 117 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :680,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -رجایی شهر

 • 29 بازدید

 • 113 متر
 • 2 خواب
 • 2 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :790,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 12 بازدید

 • 155 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,800,000,000تومان
خرید و فروش
 • کرج - خرمدشت

 • 8 بازدید

 • 130 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :387,500,000تومان
خرید و فروش
 • کرج -گلشهر

 • 11 بازدید

 • 115 متر
 • 3 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :100تومان
خرید و فروش
 • کرج -مهرشهر

 • 10 بازدید

 • 125 متر
 • 2 خواب
 • 1 پارکینگ
 • انباری 3-1 متر

قیمت فروش :1,250,000,000تومان
رهن و اجاره
 • کرج -گوهردشت

 • 10 بازدید

 • 30 متر
 • 0 خواب
 • انباری 3-1 متر

ودیعه :50,000,000تومان
اجاره :3,000,000تومان